Prostitució

La prostitució, anomenada “l’ofici més antic del món”, genera polèmica per la  seva pròpia naturalesa d’intercanvi comercial (serveis sexuals a canvi de diners) i pel fet que la gran majoria de les persones que l’exerceixen són dones – i transexuals femenins-  i qui demanda els seus serveis són homes. Així doncs, està estretament lligada amb la posició socioeconòmica que ocupen unes i altres al món  i la construcció de la sexualitat segons els gènere.  Dins el moviment feminista hi ha visions diverses i fins i tot enfrontades al respecte: les postures abolicionistes la consideren la màxima expressió de l’explotació de les dones i en proclamen l ‘abolició, tot afirmant que mai es pot parlar d’una prostitució no forçada. Altres visions, anomenades proregulació o prodrets, reivindiquen la llibertat i la dignitat de les treballadores sexuals i la legitimitat de la seva opció de treball en un món que condemna les dones i les trans al treball més precari, mal pagat i menystingut.  Per la seva banda i com a principals afectades i coneixedores d’aquesta realitat, les treballadores sexuals han constituit organitzacions i sindicats  per defensar els seus drets dels anys 70.  A l’Estat espanyol, la Comissió Mixta pels Drets de la Dona del Congrés dels Diputats va estudiar la possibilitat de regular la prostitució tot escoltant les opinions de persones expertes i  d’organitzacions que treballen amb prostitutes durant el període del 2005 al 2007. El 20 de febrer de 2007, la Comissió va rebutjar la regulació, tot amparant-se als articles 9 i 14 de la Constitució, que defensen la igualtat i la no discriminació de les persones i els drets laborals respectivament.  El Grup Socialista, que tenia majoria al Congrés, considerava que la prostitució és forçada en tots els casos, una afirmació que contradiuen les organitzacions pels drets de les prostitutes com Hetaira, Àmbit Dona o Genera, i  informes de fonts tan diverses com les entitats esmentades i la  Guàrdia Civil. Mentre tant, la ONU calcula que el negoci de la prostitució mou108.000 milions d’euros anuals arreu del món , 18.000 a l’estat, i unes 400.000 persones ( 360.000 dones) es dediquen a aquesta activitat.

La prostitución, llamada “el oficio más antiguo del mundo”, genera polémica por su propia naturaleza de intercambio comercial (servicios sexuales a cambio de dinero) y por el hecho que la gran mayoría de las personas que la ejercen son mujeres – y transexuales femeninos-y quien demanda sus servicios son hombres. Así pues, está estrechamente ligada con la posición socioeconómica que ocupan unos y otras en el mundo y la construcción de la sexualidad según el género. Dentro del movimiento feminista hay visiones diversas e incluso enfrentadas al respecto: las posturas abolicionistas la consideran la máxima expresión de la explotación de las mujeres y  proclaman su abolición, afirmando que nunca se puede hablar de una prostitución no forzada. Otras visiones, llamadas prorregulación o proderechos, reivindican la libertad y la dignidad de las trabajadoras sexuales y la legitimidad de su opción de trabajo en un mundo que condena las mujeres y las trans al trabajo más precario, mal pagado y menospreciado. Por su parte y como principales afectadas y conocedoras de esta realidad, las trabajadoras sexuales han constituido organizaciones y sindicatos para defender sus derechos los años 70. En España, la Comisión Mixta por los Derechos de la Mujer del Congreso de los Diputados estudió la posibilidad de regular la prostitución escuchando las opiniones de personas expertas y de organizaciones que trabajan con prostitutas durante el periodo del 2005 al 2007. El 20 de febrero de 2007, la Comisión rechazó la regulación, amparándose en los artículos 9 y 14 de la Constitución, que defienden la igualdad y la no discriminación de las personas y los derechos laborales respectivamente. El Grupo Socialista, que tenía mayoría en el Congreso, consideraba que la prostitución es forzada en todos los casos, una afirmación que contradicen las organizaciones por los derechos de las prostitutas como Hetaira, Àmbit Dona o Genera, e informes de fuentes tan diversas como las entidades mencionadas y la Guardia Civil. Mientras tanto, la ONU calcula que el negocio de la prostitución mueve 108.000 millones de euros anuales en todo el mundo, 18.000 en el Estado, y unas 400.000 personas (360.000 mujeres) se dedican a esta actividad.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s